Nội dung học không chỉ được đúc rút từ kinh nghiệm thực tế mà còn dựa trên nền tảng kiến thức bài bản, giống như lớp vữa trát lại những lỗ hổng kiến thức mình còn thiếu”.