“Mình cảm thấy may mắn khi tham gia chương trình, mình được những người anh có kinh nghiệm tận tay hướng dẫn từng bước cách phân tích và định giá một dự án BĐS đồng thời cũng được luyện tập thực chiến với các dự án triển vọng trong nước.”