Các bạn support đặc biệt tận tâm, lúc nào nhắn tin thắc mắc cũng được hỗ trợ rất nhiệt tình.”