Em học được nhiều kiến thức thú vị về bất động sản qua những buổi training của GĐ và TP kinh doanh, được gặp gỡ nhiều KH giúp em cải thiện thêm sự tự tin và khả năng giao tiếp