Sau khi tham gia khóa học em đã có một cái nhìn mới và thực tế hơn về môi trường làm việc chuyên nghiệp của các anh chị đi trước trong nghề