“Một trải nghiệm tuyệt vời của cá nhân em khi được tham gia vào môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động của nhà Cen. Các anh chị Sales lúc nào cũng mang một nguồn năng lượng bùng nổ và truyền cảm hứng.”