“Chuẩn bị thông tin để gửi cho khách. Trao đổi với khách!

Quản lý tệp khách hàng.

Tự chạy quảng cáo!

Mọi thứ được hướng dẫn thật sự quy củ!”