“Những kiến thức mà giảng viên ở Cen Academy truyền dạy cho chúng em vô cùng hữu ích, giúp cho chúng em có cách tư duy chuẩn và có định hướng phát triển bản thân và công việc rõ ràng.”