“Giảng viên nhiệt huyết, có cách truyền đạt rất tự nhiên giúp mình tiếp cận được rất nhiều câu chuyện thực tế và kiến thức thú vị trong bất động sản.”