“Em rất tự hào khi hoàn thành khóa học R.E.P của Cen Academy. Một khóa học được tổ chức tại Việt Nam nhưng có chất lượng giảng dạy, tư liệu và hệ thống học tập còn hơn cả nước ngoài.”