“Một khóa học được tổ chức tại Việt Nam nhưng có chất lượng giảng dạy, tư liệu và hệ thống học tập còn hơn cả nước ngoài. Rất nhiều chia sẻ bổ ích và lý thú đến từ nhiều chuyên gia nổi tiếng toàn cầu.”