“Mình cũng đã từng có kinh nghiệm đầu tư nhà ở Việt Nam và Mỹ rồi nhưng đây là lần đầu tiên được học một cách bài bản về những nguyên lý nền tảng cốt yếu trong kinh doanh bất động sản. Học trực tuyến nên mình tự sắp xếp thời gian học rất tốt, không lo lỡ buổi học.”