“Mình cảm thấy rất may mắn khi được tham gia khóa Kỳ Tài Sales BĐS và thực chiến tại đơn vị Cen Land. Mỗi ngày đi làm còn là một ngày vui, còn được các anh chị tiếp thêm lửa nữa.”