“Những kiến thức nền tảng về phong thủy từ xem hướng nhà hợp với mệnh gia chủ đến lựa chọn ngày ký kết hợp đồng đã giúp mình rất nhiều trong quá trình tư vấn và thuyết phục khách hàng.”