“Khóa học giúp mình tự mình nhìn nhận và xây dựng một kế hoạch rõ ràng hơn cho con đường phát triển với dòng phân khúc Bất động sản hạng sang.”