“Khóa đào tạo dành cho cấp quản lý mang tính thực chiến cao đã giúp tôi thay đổi cách làm việc, phân tích và giải quyết các vấn đề trong quản lý đội Sales của mình.”