Mình rất ấn tượng với cách giảng dạy của chị Minh Hằng, cung cấp kiến thức căn bản nền tảng trước khi đi vào phân tích các tình huống thực tế và phân tích phương pháp tư duy để giải quyết các vấn đề giúp mình tự tin hơn trong việc đưa ra câu trả lời và có thể chủ động áp dụng được trong các tình huống khác.”