“Nội dung đào tạo của Cen Academy không chỉ là đúc rút từ kinh nghiệm thực tế mà còn dựa trên nền tảng kiến thức bài bản, giống như lớp vữa trát lại những lỗ hổng kiến thức mà tôi còn thiếu.”