Khóa học thực sự còn hơn cả mong đợi của anh, hiện giờ anh đã có nhìn nhận rõ ràng hơn về các bước phát triển của mình.