“Cộng đồng học viên chất lượng. Cơ hội gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ tâm đắc và bổ ích từ nhiều doanh nhân nổi tiếng khi tham gia các buổi offline.”