“Giảng viên tận tâm, truyền đạt thực tế giúp mình tiếp cận được rất nhiều câu chuyện và kiến thức thú vị về ngành BĐS.”