Vee Khuu

Vee Khuu được biết đến là một chuyên viên cố vấn Bất động sản cách tạo ra lợi nhuận lớn lớn từ việc đầu tư Bất động sản. Anh hiện còn là người dẫn chương trình podcast nổi tiếng về Bất động sản Real Estate Lab Podcast.