Shandon Phan

Ông là thành viên của Luật sư đoàn American, Luật sư đoàn Texas, Luật sư đoàn Houston, Luật sư đoàn Fort Bend Hiệp đoàn Luật sư di trú Hoa Kỳ. Ông nhận bằng Cử nhân về Công nghệ máy tính từ Tulane University năm 2002, bằng Luật (JD) từ University of Baltimore School of Law. Ông đại diện cho nhiều cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp trong các lĩnh vực pháp lý: kinh doanh, di trú, đầu tư, bất động sản, dân sự và cả hình sự.