Phan Tú

Nắm giữ chức vụ Giám đốc kinh doanh S16 cùng thành tích “Cơ trưởng xuất sắc 03 năm liên tiếp 2018-2020 và 08 năm kinh nghiệm trong ngành; chị Phan Tú đã truyền được ngọn lửa tâm huyết và những kiến thức lão làng của mình cho rất nhiều thành viên của khóa Kỳ tài Sales Bất động sản.

 

Khóa học tham gia giảng dạy

+ R.E.S.T – Real Estate Sales Talents – Kỳ tài sales Bất động sản