Penny Phuong Chung

Với kinh nghiệm làm việc trong môi trường đa văn hóa, Penny có kỹ năng về dịch vụ khách hàng, nghiên cứu và phân tích thị trường. Penny từng giữ vai trò quản lý một bộ phận của Deluge Fire Protection (S.E.A) Pte Ltd tại Việt Nam.

 

Khóa học tham gia giảng dạy

+ R.E.P – Real Estate Principles – Những nguyên tắc căn bản trong Bất động sản.