Minh Mac

Sở hữu đam mê với lĩnh vực Bất động sản, Quỹ đầu tư tư nhân và Công nghệ, Minh Mac là đồng sáng lập của NTG – công ty proptech và B2Pay – công ty fintech. Trong sự nghiệp bất động sản của mình, Minh đã xây dựng và lãnh đạo nhiều dự án thế chấp, đầu tư và phát triển. Anh từng làm nhà đầu tư cổ phần tư nhân tại Neuberger Berman và Hỗ trợ đầu tư tại KSU Foundation.

 

Khóa học tham gia giảng dạy

+ R.E.P – Real Estate Principles – Những nguyên tắc căn bản trong Bất động sản.