Henry Che

Henry đã xây dựng hệ thống quản lý và kinh doanh hơn 2000 bất động sản lớn nhỏ tại Mỹ. Hiện anh đang xây dựng và phát triển Asian Food Hall – chuỗi nhà hàng ẩm thực Á trên khắp Hoa Kỳ.

 

Khóa học tham gia giảng dạy

+ R.E.P – Real Estate Principles – Những nguyên tắc căn bản trong Bất động sản.