Delphine Nguyễn

Chú trọng vào khai thác tối đa giá trị tài sản của khách hàng, Delphine hiện đang điều hành hệ thống hệ thống chuyên viên tư vấn, định giá và phân phối Bất Động Sản hàng đầu tại Chicago. Cô cũng đang phát triển mô hình co-living tại trung tâm Chicago và kinh doanh hơn 240 căn hộ ở bang Texas, Hoa Kỳ.

 

Khóa học tham gia giảng dạy

+ R.E.P – Real Estate Principles – Những nguyên tắc căn bản trong Bất động sản.