Daniel C. Eng

Bắt đầu sự nghiệp BĐS sau khi lấy bằng cử nhân tài chính Ngân hàng Quốc tế năm 2001, Daniel hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị tại NTCAR – Hiệp hội Môi giới Thương mại Bắc Texas. Ông cũng nhận được chứng chỉ chứng chỉ đầu tư CCIM và CPM.

 

Khóa học tham gia giảng dạy

+ R.E.P – Real Estate Principles – Những nguyên tắc căn bản trong Bất động sản.