Với nỗ lực khẳng định và nâng tầm giá trị của đội ngũ Môi giới và Đầu tư bất động sản trong nước, Cen Academy đã kết hợp với các đối tác uy tín trong nước và trên thế giới để cung cấp các khóa học có chứng chỉ xác nhận chuẩn quốc tế mang giá trị và tính áp dụng cao.

Ngoài ra, Cen Academy cũng liên kết với các trường Cao đẳng/Đại học và Tổ chức giáo dục hàng đầu để mang các chương trình đào tạo và cấp bằng Cử nhân và Thạc sĩ về chuyên ngành Bất động sản với đến tất cả các học viên có nhu cầu.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KHÓA ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BĐS

Chứng chỉ Môi giới Bất động sản uy tín giúp xác nhận cá nhân đã được đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức chuyên môn và pháp luật về môi giới BĐS, có đủ điều kiện để hành nghề.

KHÓA HỌC MINI-MBA NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN

Chương trình đào tạo và cấp bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh chuyên ngành Bất động sản, học và cấp bằng tại Đại học Kinh tế – ĐH Quốc gia Hà Nội

Khóa học chuyên sâu đầu tiên về Bất động sản thế giới, áp dụng tại Việt Nam với chứng chỉ Real Estate Specialist do Cen Academy trực tiếp trao tặng.