Chuyên gia Delphine Nguyễn

Chuyên gia Delphine đã đầu tư vào hơn 2000 đơn vị bất động sản trong đó bao gồm căn hộ, khách sạn và nhà ở tại Ilinois, Texas, Florida và Kentucky. Chị Delphine đã tiến hành xây dựng khu coliving tại ngoại ô Chicago. Ngoài ra, dự án phát triển mới 240 căn hộ cho…

Lần đầu tiên bán hàng và quản trị bán hàng bất động sản được đào tạo chuyên sâu tại một trường Cao đẳng

Hôm nay, ngày 01.06.2021 – tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết trực tuyến về hợp tác chiến lược giữa Học viện Cen Academy và trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội (HNET) để triển khai chương trình đào tạo chuyên sâu về Bán hàng và Quản trị bán hàng Bất…

Lần đầu tiên bán hàng và quản trị bán hàng bất động sản được đào tạo chuyên sâu tại một trường Cao đẳng

Hôm nay, ngày 01.06.2021 – tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết trực tuyến về hợp tác chiến lược giữa Học viện Cen Academy và trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội (HNET) để triển khai chương trình đào tạo chuyên sâu về Bán hàng và Quản trị bán hàng Bất…